મુખ્ય સમાચાર

Top Headlines

ખાદ્ય પદાર્થની 6000 આઇટમને સુરક્ષા ધોરણો લાગુ પાડવાની વિચારણા

અનામતનું રાજકારણ

સુરત ટેક્સ્ટાઇલ ઉદ્યોગમાં રૂા.1000 કરોડનો ધંધો બગડયો

ટૅક્સ્ટાઇલ ઉત્પાદકો પેટન્ટ ફાઇલ કરાવતા થયા છે

સપ્ટેમ્બરથી ચોમાસું પાછું ખેંચાવાની આગાહી

ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકોને ઉધારીએ વેચાણની પદ્ધતિ બંધ કરવા સીએમએઆઇની સલાહ

ગુજરાતની નવી પૉલિસીમાં સોલાર પાવર ક્ષેત્રે સાહસિકોને પ્રોત્સાહન

શૅરોમાં સુધારો આગળ વધ્યો

ઉત્પાદનમાં ઘટાડો અને માથે તહેવારોને લીધે ઘરાકી વધવાની વેપારીઓને આશા

દિલ્હીનો ઔરંગઝેબ રોડ હવે એપીજે અબ્દુલ કલામ રોડ

નાશિક કુંભમેળાના કારણે ભિવંડીનાં વેરહાઉસો બંધ

માંદી કો-અૉપ. ટેક્સ્ટાઈલ મિલોને વધારાની જમીન વેચવા મળશે

સીએમએઆઇ એપરલ ઇન્ડેક્ષ 6.2

Visitor No: 68265