• સોમવાર, 15 જુલાઈ, 2024

કાંદાની નિકાસ બાબતે મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતો પ્રત્યેનો ભેદભાવનો આક્ષેપ  

ગુજરાત અને કર્ણાટકને નિકાસ માટે છૂટ આપી

અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી

મુંબઈ, તા. 4 જૂન

કાંદાનું ઉત્પાદન કરતાં મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ કેન્દ્ર સરકાર પ્રત્યે રોષ વ્યક્ત ર્ક્યો છે. મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોનું કહેવું છે કે કાંદાની નિકાસ નીતિ બાબતે કેન્દ્ર સરકાર મહારાષ્ટ્ર ખેડૂતો પ્રત્યે ભેદભાવ રાખે છે. અહીંના ખેડૂતોને અન્યાય કરે છે. મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ રજૂઆત કરી છે કેન્દ્ર સરકારે અગાઉ ગુજરાતને 2000 ટન સફેદ કાંદાની નિકાસ માટે છૂટ....

No articles found for this category. આ વિષય પર કોઈ લેખો મળ્યા નથી.