• સોમવાર, 15 જુલાઈ, 2024

કપાસની ચમક ઝાંખી પડતાં વાવણી નીરસ, મગફળીનો દબદબો  

મગફળી અને કપાસના ઓરવીને થતાં વાવેતર શરૂ :  કપાસના બિયારણનો ઉઠાવ ઠંડો 

અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી 

રાજકોટ, તા. 7 જૂન 

2021ની વિક્રમી તેજી વખતે કપાસના ભાવ અતિ ઉજળા થઇ ગયા હતા. અલબત્ત કપાસની ચમક થોડાં સમયમાં ઝાંખી પડી ગઇ અને અઢી વર્ષમાં તો ખેડૂતોને થકવી દીધાં છે. એનું પરિણામ આવ્યું છેકે કપાસ વાવવા માટે ખેડૂતો રાજી નથી ! કપાસના....

No articles found for this category. આ વિષય પર કોઈ લેખો મળ્યા નથી.