• મંગળવાર, 18 જૂન, 2024

સરકારી ગોદામોમાંથી બે લાખ ટન ઘઉં અને બે લાખ ટન ચોખા બજારમાં વેચાણ માટે મુકાયા     

મુંબઈ, તા. 7 જૂન 

સતત વધી રહેલા અનાજના ભાવને નિયંત્રણ હેઠળ લાવવા માટે ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્યાન્ન અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલય દ્વારા બીજી જૂન, 2024 સુધીમાં કેન્દ્રિય ભંડાર, એનસીસીએફ, નાફેડ, મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ કોઓપરેટિવ માર્કિટંગ ફેડરેશન જેવી....

No articles found for this category. આ વિષય પર કોઈ લેખો મળ્યા નથી.