• મંગળવાર, 18 જૂન, 2024

એક્સાઈઝના કાયદામાં ધરખમ ફેરફારો કરાશે : સૂચનો મગાવાયાં  

નવી દિલ્હી, તા. 7 જૂન

સેન્ટ્રલ બોર્ડ અૉફ ઈન્ડાયરેક્ટ ટૅક્સિસ ઍન્ડ કસ્ટમ્સે સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝ બિલ 2024ના ડ્રાફટ માટે જાહેર જનતા પાસેથી સલાહસૂચનો મગાવ્યાં છે. વેપારધંધાની સરળતા વધારવા માટે સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝના કાયદાની જૂની બિનજરૂરી જોગવાઈઓને હટાવીને એક નવો સઘન....

No articles found for this category. આ વિષય પર કોઈ લેખો મળ્યા નથી.