• સોમવાર, 15 જુલાઈ, 2024

ચીનમાં સોનાની ખરીદી અટકતાં ભાવમાં એકાએક ઘટાડો  

અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી 

રાજકોટ, તા. 7 જૂન 

પીપલ્સ બેંક ઓફ ચાઇનાએ મે મહિનામાં એકાએક સોનાની ખરીદી અટકાવી દીધી હોવાથી સોનામાં કડાકો બોલી ગયો હતો. બેંક દ્વારા સળંગ 18 મહિનાથી ખરીદી ચાલુ હતી તે અટકાવી દીધી હોવાની વાત આવી એટલે સોનાનો ભાવ વિશ્વ બજારમાં 2388 ડોલરની....

No articles found for this category. આ વિષય પર કોઈ લેખો મળ્યા નથી.