• સોમવાર, 15 જુલાઈ, 2024

તાંબામાં વક્કર તેજીનો પણ ચાલ મંદીની   

ઇબ્રાહિમ પટેલ 

મુંબઈ, તા. 14 જૂન  

આ વર્ષે 2024માં તાંબુ, ચાંદી અને સોનું ઉત્તમ વળતર આપનાર અસ્ક્યામતો સાબિત થઈ છે, જ્યારે વિદેશી મુદ્રા બજારમાં અમેરિકન ડૉલરે જગતનાં બીજાં બધાં ચલણો ને પાછળ રાખી દીધાં છે. તાંબામાં પચીસ ટકા, ચાંદીમાં 27 ટકા અને સોનામાં પાંચ ટકાનો વધારો.....

No articles found for this category. આ વિષય પર કોઈ લેખો મળ્યા નથી.