• સોમવાર, 15 જુલાઈ, 2024

એફડીઆઈ ઘટવાથી ઈ-કૉમર્સ પૉલિસી ઢીલમાં પડવાની શક્યતા

એજન્સીસ

નવી દિલ્હી, તા. 9 જુલાઈ

ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર પ્રોમોશન ઓફ ઈન્ડસ્ટ્રી ઍન્ડ ઈન્ટરનલ ટ્રેડ (ડીપીઆઈઆઈટી) જણાવ્યું છે કે ભારતનું ચોખ્ખું વિદેશી સીધું રોકાણ (એફડીઆઈ)નો પ્રવાહ વાર્ષિક ધોરણે 3.5 ટકા ઘટી 2023-24માં 44.42 અબજ ડોલર રહ્યો હતો જે પાંચ વર્ષની સૌથી નીચી સપાટી....

No articles found for this category. આ વિષય પર કોઈ લેખો મળ્યા નથી.