• મંગળવાર, 18 જૂન, 2024

ઉદ્યેાગોના પડતર પ્રશ્નો ઉકેલવા દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બરની મુખ્ય પ્રધાન સમક્ષ માગ  

અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી  

સુરત, તા. 31 મે 

દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બરના પ્રતિનિધિમંડળે વિવિધ એસોસીએશનને સાથે રાખીને મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલકાપડ, બાંધકામ, કેમીકલ, હીરા ઉદ્યોગ, જરી, ઇમીટેશન સહિતના ઉદ્યોગજગતના પડતર પ્રશ્ને મુલાકાત કરી હતી. મુખ્યપ્રધાને વિવિધ એસોસીએશનોના પ્રશ્નો....

No articles found for this category. આ વિષય પર કોઈ લેખો મળ્યા નથી.