• સોમવાર, 15 જુલાઈ, 2024

અદાણી ગ્રુપ હરિત હાઈડ્રોજનના ઉત્પાદન ક્ષેત્રે $ 9 અબજનું રોકાણ કરશે

મુંબઈ, તા. 9 જુલાઈ 

અદાણી ગ્રુપે ગ્રીન હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટ સ્થાપવાની યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાં ઉત્પાદન અને વિતરણનું માળખું બનાવવા માટે નવ અબજ ડૉલરના રોકાણની યોજના તૈયાર કરી છેઅદાણી જૂથની યોજના તેના હાઈડ્રોજન ક્ષેત્રે આગળ વધવા દેશને શૂન્ય કાર્બન ઉત્સર્જનના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધારવા માટે....

No articles found for this category. આ વિષય પર કોઈ લેખો મળ્યા નથી.